ANBUDSFÖRFRÅGAN: Detaljplanering

 

Anbudsförfrågan att detaljplanera ett markområde i anslutning till servicehuset Annagården i Hammarland. Närmare uppgifter fås av kommuntekniker/byggnadsinspektör Dan Vik