Egnahemstomter

Egnahemstomter

Klicka på kartorna nedan, där finns tomtareal, byggrätt samt tomtpris

På pilarna kan man bläddra mellan kartorna

 

FAMNVÄGEN Ö 1
FAMNVÄGEN Ö2
TIMMERVÄGEN Ö3
TIMMERVÄGEN Ö4
TIMMERVÄGEN Ö11
BÅTSHAKSVÄGEN/TIMMERVÄGEN Ö 10