Radhustomter

Radhustomter

Klicka på kartorna nedan, där finns tomtareal, byggrätt samt tomtpris

På pilarna kan man blädddra mellan kartorna

BÅTSHAKSVÄGEN Ö5/endast radhus
FAMNVÄGEN Ö2/även egnahemshus
TIMMERVÄGEN Ö3/även egnahemshus
TIMMERVÄGEN Ö4/även egnahemshus
VARPVÄGEN Ö9/endast radhus
BÅTSHAKSVÄGEN Ö1/endast radhus