Färdtjänst

Färdtjänst

INFORMATION TILL SAMTLIGA BRUKARE AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN I HAMMARLANDS KOMMUN

Information om Kommunernas socialtjänst (KST)

Från och med den 01.01.2021 kommer all socialservice på Åland att sammanslås. Äldreomsorgen blir kvar i kommunen. Den nya organisationen heter Kommunernas socialtjänst (KST) och utgår från Mariehamn. KST kommer att handlägga all färdtjänst, dvs både enligt handikappservicelagen och enligt socialvårdslagen. Från och med januari benämns färdtjänst enligt socialvårdslagen som service som stöder rörligheten (Landskapslag (2020:12) om socialvård § 23).

Kommunerna på Åland har idag olika kriterier och olikt beviljat antal färdtjänstresor per månad, gällande de som är beviljade färdtjänst enligt socialvårdsförordningen. I KST kommer gemensamma riktlinjer att utformas så att alla på Åland som är beviljade färdtjänst enligt socialvårdsförordningen kommer att följa samma riktlinjer och därmed kan antalet beviljade färdtjänstresor per månad variera från vad de är idag.

Flera av er som är beviljade färdtjänst enligt socialvårdsförordningen kommer att få nya färdtjänstkort innan det här årets är slut. Färdtjänstkorten förnyas automatiskt efter att det använts i två år. De nya färdtjänstkorten kommer att skickas hem till de som berörs. Observera att du kan använda ditt nuvarande färdtjänstkort fram till att du får ditt nya färdtjänstkort hemskickat. Du behöver inte vidta några åtgärder utan detta kommer att ske automatiskt.

Länk till KST https://www.kst.ax/