Färdtjänst

Färdtjänst

Personer som av olika orsaker inte kan anlita allmänna kommunikationsmedel kan efter tjänstemanna prövning beviljas färdtjänst enligt socialvårdslagen.

Färdtjänst som i praktiken är taxiresor finns för att underlätta t.ex. för att handla,uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och biljetterna är personliga. Om du beviljas färdtjänst får du tillsammans med beslutet hemskickat de två första månadernas biljetter (2x8). Din självrisk är minst 5€/per resa eller enligt de vid ansökan inlämnade beskattningsintyget (20-50-70%) av resanskostnad. Kommunen betalar resten av kostnaden.

Biljetterna får inte användas för resor till läkare eller fysioterapi då dessa erätts av folkpensionsanstalten.