Färdtjänst

Färdtjänst

Personer som av olika orsaker inte kan anlita allmänna kommunikationsmedel kan efter tjänstemanna prövning beviljas färdtjänst enligt socialvårdslagen.

Färdtjänst som i praktiken är taxiresor finns för att underlätta t.ex. för att handla,uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och taxikorten är personliga. Om du beviljas färdtjänst får du beslutet samt taxikortet (inom ca 1 vecka) hemskickat. Vid ansökan inlämnas inkomstuppgifter för fastställande av procentsatsen som betalas (20-50-70%) av resanskostnad. Kommunen betalar resten av kostnaden.

Taxikortet får inte användas för resor till läkare eller fysioterapi då dessa erätts av folkpensionsanstalten.