Institutionsvård

Institutionsvård

Oasen

Oasen är hem för de kommuninvånare som inte längre har möjlighet att bo hemma. Oasen  som är beläget i Prästgården by i Jomala är ett kommunalförbund med eget fullmäktige och egen styrelse. Således är Oasen  ett samarbete mellan kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö.

Det finns 67 stycken platser fördelade på fyra avdelningar vid Oasen.

Kommunalförbundets målsättning är att så långt det bara är möjligt utgående från omvårdnads- och medicinska resurser erbjuda personer från medlemskommunerna den hjälp och det stöd han/hon behöver och som ej kan tillgodoses genom annan social- och/eller sjukvårdsservice. Målsättningen är således att den äldre i mån av möjlighet får stanna på Oasen livet ut.

Gå till Oasens hemsida. Där  hittar du bl.a. en närmare presentation av verksamheten, kontaktuppgifter och protokoll.

https://www.oasen.ax/