GRODAN

GRODAN

Välkommen till Grodan!

  • tel. 364 593
  • mobil tel. 0457 3449003

På avdelningen finns det plats för 12 barn i åldrarna 0-3 år.Personalen som jobbar här är:

  • Lärare i barnomsorgen Jeanette Tikkanen
  • Barnskötare Christina Nyman
  • Barnskötare Anneli Törnberg
  • T.f. barnskötare Ella Fyrberg

Vi utgår från i trygghet och lekglädje. Vi arbetar utifrån årstiderna samt de traditionella högtiderna.