Familjedagvård

Familjedagvård

Familjedagvård erbjuds hos familjedagvårdare som jobbar i eget hem. Inom familjedagvården omfattar barngruppen högst sex barn. Familjedagvårdaren är anställd av kommunen och föräldrarna betalar barnomsorgsavgift till kommunen.

Då flera familjedagvårdare är anställda har de regelbundna träffar för att barnen ska lära känna bägge familjedagvårdarna och bekanta sig med alla barn inom familjedagvården. Familjedagvårdarna fungerar som vikarie för varandra.

Familjedagvårdarna tar hand om barn mellan 0-3 år.

Familjedagvårdare i Hammarland är Marie Mattsson.