Familjedagvård

Familjedagvård

För närvarande har vi ingen familjedagvårdare. Vi erbjuder dock vid behov barnomsorg utanför daghemmens öppettider i form av familjedagvård i hemmet. Kontakta barnomsorgsledaren för tilläggsinformation.