Föris/Eftis verksamhet

Föris/Eftis verksamhet

Föris /och eftis

För fritidshemsplatser gäller att man årligen, inför varje nytt skolår, inlämnar en ny ansökan om fritidshemsplats.

Ansökningsblankett kan fås från socialkansli eller kan även laddas ner längst ner på sidan.

För fritidsverksamhet uppbärs 65 % av familjens individuella månadsavgift för heldagsvård (max 156,00 € / månad)

Telefon: 018-364 580 mobil: 0457 343 3596