Föris/Eftis verksamhet

Föris/Eftis verksamhet

Föris /och eftis

Verksamheten:

Hammarlands fritidshemsverksamhet bedrivs kl. 7.00 – 17.00 samtliga skolans verksamhetsdagar för barn i årskurs 1 och 2 samt av särskilda skäl även för barn i årskurs 3 i enlighet med landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

Ansökan:

För fritidshemsplatser gäller att man årligen, inför varje nytt skolår, inlämnar en ny ansökan om fritidshemsplats. Ansökan kan även göras senare under läsåret om behov uppstår. Ansökningsblankett kan fås från omsorgskansliet i Kattby eller kan även laddas ner längst ner på sidan.

Avgifter:

För fritidsverksamheten uppbärs 65 % av familjens individuella månadsavgift för heldagsvård, dock max. 156,00 € / månad. Se närmare information om avgifter längst ner på sidan.

Tillägsinformation:

För mer information, kontakta eftispersonalen eller barnomsorgsledaren. Observera att fritidshemmets personal har semester från 14.6. till 11.8.2021. Under den tiden kan barnomsorgsledaren i omsorgskansliet kontaktas vid frågor.

Kontaktuppgifter:

Fritidshemspersonalen:

Telefon: 018-364 580 mobil: 0457- 343 35 96

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare:

Telefon: 018-364 525, mobil: 0457-345 02 77, e-post: paivi.abbas@hammarland.ax