Moderskapsunderstöd

Moderskapsunderstöd

Som blivande eller nybliven mamma har du rätt till moderskapsunderstöd. Det är i praktiken en så kallad moderskapslåda. Lådan är fylld med babykläder och en mängd andra saker du kan behöva. Som alternativ kan du välja att få stödet i pengar. På Åland innebär det 224 euro (betalas in från Hammarlands kommun när intyget lämnats in).

För att få stödet skall du ha varit gravid minst 154 dagar. Intyg över det får du från mödrarådgivningen. Moderskapsunderstödet beställs från Hammarlands kommunkansli när intyget lämnats in (kommer meddelande från posten när moderskapslådan finns att hämta på posten) .