Social service

Social service

Hammarlands kommun
Socialförvaltningen
Socialkansliet
Post- och besöksadress:
Socialkansliet
Klockarvägen 3
22240 Hammarland

Socialkansliet öppet: 08.30 - 16.00

Socialsekreterare
Jolita Andziulaitiene
telefon: 364 525
telefontid  09.00 - 11.00 alla vardagar
e-post: jolita.andziulaitiene@hammarland.ax
fax: 364 530
Boka gärna besökstid per telefon!
Socialarbetare: Christian Wikström
telefon: 364 529
e-post: christian.wikstrom@hammarland.ax
Byråsekreterare: Lisa Carlson
telefon: 364 520
e-post: lisa.carlson@hammarland.ax

Socialsekreteraren handhar bl.a. följande ärenden:
• Barnomsorg
• Barnskydd
• Faderskapsärenden
• Familjedagvård
• Handikappservice bl.a.
o färdtjänst
o boendeservice
o förflyttning
o personlig hjälpare
• Missbrukarvård
• Specialomsorg för utvecklingsstörda
• Stöd för närståendevård
• Utkomststöd
• Ärenden som rör underhåll, umgänge och vårdnad
Byråsekreteraren handhar bl.a. följande ärenden:
Utbetalning av familjedagvårdarnas löner, hemvårdsstöd, utdelning av färdtjänstbiljetter, uträknandet av hemserviceavgifter