Social service

Social service

Hammarlands kommun
Socialförvaltningen
Socialkansliet
Post- och besöksadress:

Socialkansliet
Klockarvägen 3
22240 Hammarland

Socialkansliet öppet: 08.30 - 16.00

Socialsekreterare

Vik. Päivi Abbas
telefon: 364 525
telefontid  09.00 - 11.00 alla vardagar
e-post: socialsekreterare@hammarland.ax
fax: 364 530

Socialarbetare: Antonia Brandt
telefon: 364 529

telefontid  09.00 - 11.00 alla vardagar

e-post: socialarbetare@hammarland.ax

 

Byråsekreterare: Lisa Carlson
telefon: 364 520   /   månd-torsd
e-post: lisa.carlson@hammarland.ax

Socialkansliet handhar bl.a. följande ärenden:
• Barnomsorg
• Barnskydd
• Faderskapsärenden
• Familjedagvård
• Handikappservice bl.a.
o färdtjänst
o boendeservice
o förflyttning
o personlig hjälpare
• Missbrukarvård
• Specialomsorg för utvecklingsstörda
• Stöd för närståendevård
• Utkomststöd
• Ärenden som rör underhåll, umgänge och vårdnad
Byråsekreteraren handhar bl.a. följande ärenden:
Utbetalning av hemvårdsstöd, taxikort, uträknandet av hemserviceavgifter