Social service

Social service

Hammarlands kommun
Socialförvaltningen
Omsorgskansliet
Post- och besöksadress:

Omsorgskansliet
Klockarvägen 3
22240 Hammarland

Socialkansliet öppet: 08.30 - 16.00

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Vik. Päivi Abbas
telefon: 364 525
telefontid  09.00 - 11.00 alla vardagar
e-post: socialsekreterare@hammarland.ax
fax: 364 530

 

Byråsekreterare: Lisa Carlson
telefon: 364 520   /   månd-torsd
e-post: lisa.carlson@hammarland.ax

Omsorgsskansliet handhar bl.a. följande ärenden:
• Barnomsorg
• Familjedagvård
• Stöd för närståendevård (över 65år)

Byråsekreteraren handhar bl.a. följande ärenden:
Utbetalning av hemvårdsstöd, uträknandet av hemserviceavgifter