Barn och familjer

Barn och familjer

Om du vill ha hjälp för ditt barn eller din familj kan du ta kontakt med personalen på  Hammarlands socialkansli. Det kan vara svårigheter i skolan, hemma eller på fritiden. Det kan också vara att det förekommer våld eller missbruk i familjen. Stöd och rådgivning är kostnadsfritt.