Faderskapserkännande

Faderskapserkännande

Om ni inte är gifta med varandra när ert barn föds, ska det fastställas vem som är far till barnet.

Det görs antingen:

  • genom att pappan erkänner faderskapet
  • genom blodprovsanalys och domstolsutslag

Ett erkännande görs genom att ni tillsammans med socialsekreteraren skriver under erkännandet. Det skickas sedan till magistraten som officiellt fastställer faderskapet. När barnet föds har mamman ensam vårdnad om det. Samtidigt som faderskapet fastställs kan dock ett avtal om gemensam vårdnad skrivas.

Kontakta socialsekreteraren och boka en tid för en träff. Om ni vill att barnet skall få pappans efternamn skall faderskapet fastställas innan dopet.