Barnskyddsjouren

Barnskyddsjouren

Barnskyddsjouren är till för barn som är utsatta i akuta krissituationer utom kontorstid, en socialarbetare har då jour för alla kommuner. Alla barn som befinner sig på Åland har rätt att få hjälp av jouren. Det är endast myndigheter som kan kontakta jouren.

Som privatperson i en akut situation kan du vända dig till polisen.