Handikappservice

Handikappservice

Syftet med handikappservice är det skall hjälpa dig som är handikappad att leva ett fullvärdigt liv.

Inom ramen för budgeterade medel kan kommunen hjälpa till med personlig assistent, ersättning för specialkost och införskaffande av redskap och maskiner. Vid behov kan även din bil och bostad handikappanpassas.

Om du bedömts som gravt handikappad kan kommunen hjälpa dig med skälig färdtjänst, tolktjänst och serviceboende.

Handikappservice är i första hand avsedd för svårt handikappade personer. Stödet är lagstadgat och ges oberoende av din ekonomiska situation.Om du på grund av gravt handikapp eller sjukdom inte kan åka buss och inte har tillgång till bil, kan du ansöka om färdtjänst.