Färdtjänst

Färdtjänst

Om du på grund av gravt handikapp eller sjukdom inte kan åka buss och inte har tillgång till bil, kan du ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst innebär i praktiken taxiresor. Du har rätt att få 18 enkelresor per månad, förutom arbets- och studieresor. Färdtjänst ger dig möjlighet att t.ex. handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och taxikortet är personligt. Om du beviljas färdtjänst får du taxikortet hemskickade. Priset på resan motsvarar priset på bussresa enligt den av Ålands landskapregering beslut nr 61, 25.03.2010 uppgjorda busstaxa. Kommunen betalar resten av kostnaden.