Missbrukarvård

Missbrukarvård

Hammarlands kommun anlitar A-centret i Mariehamn för missbrukarvårdstjänster inom öppenvården. A-centret erbjuder medicinsk behandling samt stöd och hjälp till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga.

Missbrukarvården på Åland

A-kliniken
Tfn: +358 (0)18 531 720

Ungdomsenheten
Tfn: +358 (0)18 531 727

Hammarlands  kommun är med i grundfinansieringen av missbrukarvården vid Pixne-kliniken i Malax. Detta innebär att bosatta i Hammarland avgiftsfritt kan få behandlingshemsvård vid kliniken.