Specialomsorg

Specialomsorg

Familjer med barn inom specialomsorgen har möjlighet till särskilt stöd och avlastning. Vanliga stödåtgärder som kan komma ifråga för familjen och barnet är närståendevård, stödperson, personliga hjälpare, lägervistelse, boende vid korttidshem samt permanent boende vid omsorgshem fr.o.m 16 års ålder.