Socialservice

Socialservice

Socialvården på Åland har samordnats från 1.1.2021 så att kommunerna har hand om barnomsorg och äldreomsorg medan Kommunernas socialtjänst (KST) har tagit över ansvaret för övrig socialvård. Se närmare information om barnomsorgen och äldreomsorgen i Hammarland under respektive flik och om KST under fliken Kommunernas socialtjänst.

Information om omsorgskansliet i Hammarland:

Hammarlands kommun

Omsorgskansliet

Klockarvägen 3, Kattby
AX-22240 Hammarland

Omsorgskansliet har öppet för inbokade besök enligt överenskommelse och för oanmälda besök i mån av möjlighet.

Svar på allmänna frågor, inhämtande av blanketter och infomaterial samt inlämnande av post och meddelanden kan ske när kommunkansliet har öppet vardagar kl. 8.30-16.00 (sommartid 8.30-15.00). Den inlåsta postlådan till socialförvaltningen som finns höger om kanslibyggnaden kan användas för all post som ska till omsorgskansliet. Vänligen undvik att skicka känsliga personuppgifter via e-post till omsorgskansliet av datasäkerhetsskäl.

 

Personalen vid omsorgskansliet:

Vik. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Per Leino
telefon: 018-364 529, mobil: 0457-345 02 77
e-post: per.leino@hammarland.ax
fax: 018-364 530

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren handhar allmän ledning och utveckling av äldreomsorgen och barnomsorgen i Hammarlands kommun. Utöver detta handlägger tjänstemannen i fråga även följande:

- ansökan om barnomsorgsplats samt fastställande av hemvårdsstödsbeslut och barnomsorgsavgifter 

- ansökan om boendeplats, pensionärslägenhet och närståendevårdsstöd (över 65 år) samt fastställande av klientavgifter i äldreomsorgen 

 

Byråsekreterare

Lisa Carlson
telefon: 364 520  /   mån-tors
e-post: lisa.carlson@hammarland.ax

Byråsekreteraren handhar följande ärenden:

- handläggning av ansökan om hemvårdsstöd samt utbetalning av stödet

- uträknandet av klientavgifter inom äldreomsorgen

- utbetalning av stöd för närståendevård

 

Byråsekreterare

Susan Schauman
telefon: 364 528  /   mån-fre
e-post: susan.schauman@hammarland.ax

Byråsekreteraren handhar följande ärenden:

- uträknandet av barnomsorgsavgifter samt fakturering av dessa

- fakturering av klientavgifter inom äldreomsorgen