Ålands landskapsregerings inbjudan till informationsmöte om kommunindelningsutredning

Nedan ser Du Ålands landskapsregerings inbjudan till informationsmöte om kommunindelningsutredning.