Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie närvårdare 100 %

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie närvårdare 100 % i tillsvidare anställning  med tillträde snarast eller enligt överenskommelse med aktuell placering på ESB.
Personalen vid servicehuset jobbar i servicehuset samt vid behov ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete. Körkort krävs.
Du bör vara behörig närvårdare, registrerad i Valvira eller med en ansökan under behandling hos Valvira.
Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklings villig och flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta såväl i grupp som självständigt.
Du bör även vara villig att ta emot delegeringar från ÅHS, för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som delegeras av hemsjukvården.
Uppgiften kräver påvisat skydd mot sjukdomen covid-19 i enlighet med 48 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)
Lön och avtal enligt AKTA.
Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post info@hammarland.ax  Sista ansökningsdag: 30.9.2022.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Närmare uppgifter ger föreståndare Jenny Olofsson-Engblom tel: 018-36259.