Allmän information från kommunen med anledning av undantagsförhållandena

Med anledning av att Statsrådet utfärdat undantagstillstånd under tiden 18.3.2020-13.4.2020 ges följande allmänna information angående Hammarlands kommuns olika serviceformer.

 

BARNOMSORGEN

Barnomsorgen håller öppet som vanligt inklusive förskoleundervisningen. Vårdnadshavare som har möjlighet att vårda barnet eller barnen i hemmet ska göra detta. Barn som uppvisar minsta tecken på förkylningssymtom ska stanna hemma tills två friska dagar har passerat. Barn som har varit på resor utanför Åland hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän efter hemkomsten.

Daghemmen kommer att ordna med att barn måste hämtas redan vid tidiga tecken på sjukdom för att undvika smittspridning mellan barnen.

Elever som har rätt till skolundervisning i årskurs 1-3 har rätt till fritidsverksamhet. Med anledning av ett litet antal barn ordnas fritidsverksamheten för närvarande i daghemmet Klaralund.

Kommunstyrelsen kommer den 7.4.2020 behandla ett ärende om befrielse från daghemsavgift för den tid som föräldrar frivilligt själva ordnat barnomsorgen under den tid som undantagsförhållanden råder. Fakturor sänds inte ut före ärendet behandlats av kommunstyrelsen.

SKOLAN

Läs landskapsregeringens senaste anvisning på följande länk: 

https://www.hammarland.ax/kommunaktuellt/andring-av-information-och-rekommendationer-angaende-anordnandet-av-narundervisning-i

 

Mer information till elever och vårdnadshavare ges på Wilma.

 

https://www.hammarland.ax/sites/www.hammarland.ax/files/instruktion_for_distansundervisning_i_nafsby_skola.pdf

BIBLIOTEK

Kommunens bibliotek håller stängt under tiden 18.3.2020-13.4.2020.

 

FRITIDSVERKSAMHET

All fritidsverksamhet i kommunen stänger under tiden 18.3.2020 till 13.4.2020.

 

HAMMARGÅRDEN OCH HEMSERVICE

Hammargården tar inte emot besökare under tiden 18.3.2020-13.4.2020.  Vi uppmuntrar anhöriga att hålla kontakten med de boende på Hammargården per telefon för att göra besöksförbudet mindre påtagligt.

Samtlig dagverksamhet för äldre ställs in under perioden 18.3.2020 till och med 13.4.2020.

 

PERSONER ÖVER 70 ÅR

Personer över 70 år förpliktas att undvika kontakter med andra personer och ska inrätta sin vardag till förhållanden som motsvarande karantän. Detta görs för att skydda riskgrupper för att utsättas för smitta. Samtliga uppmuntras att vara behjälpliga med att sprida informationen till den äldre delen av befolkningen. Ta kontakt med anhöriga som är över 70 år och berätta om de nya direktiven. Hör av dig till din granne som är över 70 år och berätta om de nya direktiven. Erbjud dig att hjälpa till med att handla mat och mediciner. Hjälp personer i din närhet och dela med dig av vad du har tillgång till. Om du behöver hjälp med t.ex. inköp av livsmedel, mediciner etc. ta kontakt per telefon med Föreståndare Jenny Olofsson-Englund per telefon 018-36 259 eller e-post hammargarden@hammarland.ax .

 

KOMMUNKANSLIET

Kommunkansliet är öppet tillsvidare. Besök inte kommunkansliet om du är förkyld. Ta gärna kontakt först per telefon eller e-post. Iaktta allmänna anvisningar för handhygien vid besök.

ALLMÄN INFORMATION

Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer.

 

YTTERLIGARE FRÅGOR?

 

Ytterligare frågor kan riktas till telefon 018-36.450 eller e-post info@hammarland.ax.

 

Kontaktuppgifter kommundirektör Kurt Carlsson

Kurt.carlsson@hammarland.ax

018-364523

040 568 9479