Anbud för underhåll av Sadelinleden

Kommunstyrelsen har utlyst en anbudstävlan angående underhållet av Sadelinleden för tiden 1.5.2016-31.10.2019. Intresserade personer, företag eller föreningar är välkomna att inlämna anbud. Du kan studera anbudsbegäran på följande länk.

www.hammarland.ax/upphandling