Avlopps pumpstationer står stilla

På grund av strömavbrottet fungerar inte Hammarlands pumpstationer vilket medför att kommunen ej kan ta hand om det avloppsvatten som kommer.

Vi uppmanar våra abonnenter att försöka tillföra så lite vatten som möjligt till avloppet. Undvik att duscha, sätt gärna i proppar i handfat och diskho, och spola inte i toaletterna varje gång ni uträttat era behov