Avstängning av Mariavägen i Kattby

Onsdagen den 19 februari stängs infarten från Hammarlandsvägen till Mariavägen av för el-arbeten.

Vi ber er använda infarterna från Boviksvägen.

Närmare upplysningar erhålles från Ålands Elandelslag.