Budget och ekonomiplan för åren 2020-2022

Kommunfullmäktige godkände budget och ekonomiplan för åren 2020-2022. Hela budgeten kan studeras genon att klicka här!