Covid information vad gäller kundbesök i kommunkansliet

Utgående från uppgjord plan för användning av utrymmen enligt 58 h § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller följande vid besök i kommunkansliet.

  • Maximalt ett besök i kommunkansliet till en enskild tjänsteman åt gången.
  • Tidsbokning med tjänsteman rekommenderas på förhand.
  • Besök vid förkylningssymptom eller karantän inte tillåten.
  • Desinficera händerna vid ankomst med handsprit eller tvätt av händer.
  • Användning av munskydd rekommenderas.
  • Åtgärderna gäller enligt landskapsregeringens beslut till den 20.1.2022.
  • Kommunkansliets Coronaplan för utrymmen finns på anslagstavla vid entré.

Tilläggsuppgifter ges av Kurt Carlsson telefon (018) 364 523 eller e-post: kurt.carlsson@hammarland.ax.