Fullmäktige antog budget och ekonomiplan för åren 2021-2023