HAMMARLANDS KOMMUN (HAMMARCENTER)

Uthyres 3 rum och kök 73 m², hyra 635,10 €. Ovanför kommunkansli. Carport 25,00 €/månad. I hyran ingår värme, varmvatten och avfallshantering. Skriftliga ansökningar inlämnas senast den 15.01.2022 kl. 16.00 till Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND.
Kommunstyrelsen