HAMMARLANDS KOMMUN lediganslår

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun Hammargården, som är ett effektiverat servicehus för äldre, söker en Närvårdare 80% för dagverksamhet. Tjänsten börjar 15.5.2021 eller överenskommelse och är en tillsvidare anställning.  
Kompetenskrav: Närvårdare
Ansökan lämnas senast in den 21.4.2021.
Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till äldrenämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND eller till e-post hammargarden@hammarland.ax 
Närmare uppgifter ger föreståndare Jenny Olofsson-Engblom tel: 018-36259.