HAMMARLANDS KOMMUN lediganslår

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun Hammargården, som är ett effektiverat servicehus för äldre, söker en vikarierande Närvårdare 100% för tiden 23.8.21-5.9.22.
Personalen vid servicehuset jobbar såväl i servicehuset som ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete. Körkort krävs.
Vi önskar att du är behörig närvårdare, registrerad i Valvira eller att din ansökan är under behandling hos Valvira. Du bör även vara villig att ta emot delegeringar från ÅHS, för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som delegeras av hemsjukvården.
Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklings villig och flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta såväl i grupp som självständigt.
Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till äldrenämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND eller till e-post hammargarden@hammarland.ax senast 21.04.2021.
Närmare uppgifter ger föreståndare Jenny Olofsson-Engblom tel: 018-36259.