HAMMARLANDS KOMMUN lediganslår

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en vikarierande närvårdare 75 % av heltid för nattarbete för tiden 10.5.2021 -10.11.2021.

Du bör vara behörig närvårdare, registrerad i Valvira eller med en ansökan under behandling hos Valvira.

Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklingsvillig och flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta självständigt.

Lön och avtal enligt AKTA.

Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till äldrenämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND eller till e-post hammargarden@hammarland.ax. Sista ansökningsdag: 22.4.2021. Observera dock att rekryteringsprocessen kan komma att starta redan under ansökningstiden.

Närmare uppgifter ger föreståndare Jenny Olofsson-Engblom tel: 018-36259.