Hammarlands kommun lediganslår

Äldreomsorgsnämnden i Hammarlands kommun lediganslår:
- Ett moderskapsvikariat som omvårdnadsledare/sjukskötare (YH) för Hammargården/hemservicen 80 % av heltid under perioden 28.11.2022–9.10.2023
Hammarlands kommun är en växande kommun i västra Åland med ett invånarantal på cirka 1600. Äldreomsorgen i kommunen består av hemservicen med stödservice och närståendevård samt Hammargårdens effektiverade serviceboende med 31 platser efter tillbyggnationen.
Omvårdnadsledaren kommer att vara direkt underställt kommunens äldreomsorgsledare och tjänstgöra i nära samarbete med ledning för Hammargården/hemservicen som består av föreståndaren och närvårdarkoordinatorn. Vid behov vikarierar omvårdnadsledaren äldreomsorgsledaren och föreståndaren inom äldreomsorgen samt bistår med övriga administrativa uppgifter. Till tjänsteuppgifter tillhör följande:
- Ansvara för styrning av klientarbete i enlighet med äldrelagen (2020:9) för Åland § 22 inom operativ äldreomsorg i form av handledning och ledning av personal kring tillämpning av lagstiftning, riktlinjer osv.
- Handläggning administrativa ärenden inom sina ansvarsområden i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Bedömning av vård- och omsorgsbehovet samt vårdplaneringar både i och utanför ESB i samarbete med föreståndaren, gällande särskilt framför allt demenssjuka och multisjuka klienter.
- Klientarbete samt överförda medicinska uppgifter gällande framför allt demenssjuka och multisjuka klienter i serviceboendet.
Behörig till tjänsten är den som har sjukskötare YH - eller motsvarande äldre examen och är Valvira-registrerat. Du bör ha erfarenhet av klient/patient/vårdarbete och äldreomsorg och gärna också av lednings- och administrationsuppgifter. B-körkort är önskvärt eftersom hembesök, vårdplaneringar och andra möten utanför Hammargården förekommer.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesutövning, självständig, positiv till förändringar, utvecklingsvillig och bekväm med rollen som tjänsteperson och ledare. Du är flexibel, ansvars- och initiativtagande och har lätt för att samarbeta med övrig ledning och personal, med ÅHS och med övriga samarbetspartners. Ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor är en förutsättning. Eftersom tjänsten är ny så finns det goda möjligheter i detta skede att vara med i uppstarten av nya avdelningar och utformande av verksamheter från början.
Lön och avtal är enligt lönegrupp 04SOS030 och den uppgiftsrelaterade lönen är fastställt till 3 340,00 € för heltid.
Arbetstid är vardagar dagtid 80 % av 38,25 timmar per vecka.
Tillträde sker 28.11.2022.
Sedvanlig ansökan med CV och intyg som bestyrker behörighet lämnas till äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post info@hammarland.ax. Sista ansökningsdag är 28.10.2022.
Observera dock att rekryteringsprocessen kan komma att starta redan under ansökningstiden.
Närmare uppgifter ger äldreomsorgsnämndens ordförande Stig Mattsson tel: 040-0229113 och föreståndare inom äldreomsorg Jenny Olofsson-Engblom, tel: 018-36 259, hammargarden@hammarland.ax.