Hammarlands kommun lediganslår en ordinarie närvårdartjänst (100%)

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun / Hammargårdens effektiverat serviceboende för äldre söker en ordinarie närvårdare 100 % av heltid för periodarbete med tillträde 16.6.2022 eller enligt överenskommelse.
Personalen vid servicehuset jobbar i servicehuset samt ute på byn i hemtjänsten. Arbetstiden är periodarbete i vilket ingår kvälls- och helgarbete. Körkort och krävs.
Du bör vara behörig närvårdare, registrerad i Valvira eller med en ansökan under behandling hos Valvira.
Uppgiften kräver påvisat skydd mot sjukdomen covid-19 i enlighet med 48 a § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)
Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklings villig och flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta såväl i grupp som självständigt.
Du bör även vara villig att ta emot delegeringar från ÅHS, för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som delegeras av hemsjukvården.
Lön och avtal enligt AKTA.
Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post hammargarden@hammarland.ax. Sista ansökningsdag: 5.6.2022.
Närmare uppgifter ger föreståndare Jenny Olofsson-Engblom tel: 018-36259.