Hammarlands kommun lediganslår en ordinarie tjänst som socialarbetare

SOCIALARBETARE från den 12.06.2017 eller enligt överenskommelse. Kompetenskrav enligt FFS 804/92 och UR lön fn. 3.016,19 €/månad.

Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby 22240 HAMMARLAND senast den 25.04.2017

Närmare uppgifter ger
soc. sek. Jolita Andziulaitiene 
tel. 018 364525 kl. 9.00–11.00