Hammarlands kommun lediganslår en tillsvidare anställning som närvårdare

Äldreomsorgen i Hammarlands kommun Hammargården, som är ett effektiverat servicehus för äldre, söker en Närvårdare 100%. Tjänsten börjar 8.10. 2017 och är en tillsvidare anställning.  
Kompetenskrav: Närvårdare
Ansökan lämnas senast in den 25.8.2017
Ansökningarna riktas till Föreståndare Jenny Sporre. Email adress: jenny.sporre@hammarland.ax , Adress: Hammargården kapellvägen 10 22240 Hammarland.
Telefonnummer: 36259. Telefontid mellan kl:9-11.