Hammarlands kommun lediganslår följande befattning

En tidsbunden befattning som elevassistent 29,5 timmar/vecka (77,12% av heltid) under tiden 10.1-8.6.2022.

 Upplysningar: Skolföreståndare Ida Fyrqvist 0457 3459 413, E-post: ida.fyrqvist@sahd.ax

  På befattningen tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 13.12.2021, under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag.

   Utbildningsnämnden i Hammarland