Hammarlands kommun lediganslår följande tjänster

Hammarlands kommun 

Lediganslår följande tjänster:
1. Ånyo en tillsvidare tjänst som specialklasslärare fr.o.m. 1.8.2022. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid tillsättandet av tjänsten.
2. En tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter för tiden 1.8.2022-31.7.2023
Upplysningar: Skolföreståndare Ida Fyrqvist 0457 3459 413, E-post: ida.fyrqvist@saud.ax
På tjänsterna tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 17.6.2022, under adress: Näfsby skola, Krokgränd 8, 22240 HAMMARLAND eller per e-post: ida.fyrqvist@saud.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag och läkarintyg.