Hammarlands kommun lediganslår följande tjänster

Närvårdare
Äldreomsorgen i Hammarlands kommun, Hammargården söker nya medarbetare.
Vill du jobba för en mer meningsfull vardag med högkvalitativ omsorg för de boende? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt!
Vi söker:
• 4 st närvårdare 100 % , 5 st närvårdare 80%, 1 st närvårdare 50% i tillsvidare anställning till Hammargårdens nya demensenhet eller vanliga ESB avdelningen enligt önskemål. Arbetet är periodarbete.
• 3 st närvårdare NATT 75% i tillsvidare anställning till Hammargårdens nya demensenhet.

Anställningen inleds med prövotid 6 månader.
Behörighetskrav: Närvårdarexamen (registrerad i Valvira).
Utbildning och/eller erfarenhet inom demensvård är meriterande.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtalet AKTA.
Du bör vara trygg i din yrkesutövning, positiv till förändringar, utvecklings villig och flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du bör kunna arbeta såväl i grupp som självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi arbetar utifrån ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt med individen i fokus.
Du bör även vara villig att ta emot delegeringar från ÅHS, för att kunna utföra de sjukvårdsuppgifter som delegeras av hemsjukvården.
Till dina arbetsuppgifter hör bland annat
- planera och utföra vård- och omsorgsinsatser för våra boende
- tillgodose de äldres behov av daglig livsföring
- bidra till meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra
- tillvarata det friska hos varje individ
- utföra medicinskt omvårdnadsarbete enligt delegering
Goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket samt datavana är ett krav.
Intervjuer sker löpande och intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut.

Ansökan och CV inlämnas till: Äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller till e-post info@hammarland.ax. Sista ansökningsdag: 27.6.2022 kl 12. Observera dock att rekryteringsprocessen kan komma att starta redan under ansökningstiden.
Närmare uppgifter ger föreståndare Jenny Olofsson-Engblom eller närvårdarkoordinator Linda Malmlund tel: 018-36259.