Hammarlands kommun lediganslår vikarietjänst som fritidspedagog

 FRITIDSPEDAGOG söks till kommunens fritidshem för höst – vår termin 2017-2018.  Tjänsten är deltid. Behörighetskrav fritidspedagog eller motsvarande examen med minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning. Lön heltid 2 539,61 €.

 Ansökan jämte studie- och tjänsteintyg lämnas till socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, Kattby, 22240 HAMMARLAND eller via mejl.

 Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag. Hygienpass krävs i arbetet.

 Sista ansöknings datum 29.5.2017

 Närmare uppgifter ger
soc. sek. Jolita Andziulaitiene 
tel. 36 45 25, kl. 9.00–11.00
jolita.andziulaitiene@hammarland.ax