Hammarlands kommun söker sommarvikarier

Serviceboendet Hammargården söker kockvikarie och närvårdare över sommaren. Ansökningar skickas till hammargården@hammarland.ax. Närmare info angående kock vikariatet lämnar Kennerth tel: 36385 samt info angående närvårdar vikariaten  Linda eller Jenny på tel: 36256.