Har du synpunkter angående förslaget till om- och tillbyggnad av Hammargården?

På Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla finns nu utställt ritningar och kostnadskalkyl angående förslaget till om- och tillbyggnad av Hammargården med 15 nya platser. Ta gärna del av förslaget. Du har möjlighet att lämna in synpunkter senast den 30.11.2018.

Du kan även komma till kommunkansliet för att studera ritningarna.