Information angående kommunala servicen fr.o.m. 14.5.2020

Näfsby skola

Statsrådet fastställde den 29.4.2020 att begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin ska avvecklas inom grundläggande utbildning och barnomsorg fr.o.m. den 14.5.2020. Avvecklingen av begränsningarna innebär att man från den 14.5.2020 inom sådan undervisning och verksamhet som avses i grundskolelagen till alla delar tillämpar den lagstiftning som råder under normala omständigheter. Du kan hitta närmare information  från Näfsby skola på följande länk.

https://www.hammarland.ax/individ-familj/grundskola/aktuellt

 

Barnomsorgen i daghem och fritidshem

Fr.o. m. den 14.5.2020 upphör rekommendationen att barn inom barnomsorgen om möjligt ska stanna hemma. För att daghemmen ska kunna planera behovet av personal och mat önskar daghemmen att föräldrar meddelar barns närvaro med en veckas framförhållning. Inga barn eller vuxna ska dock komma till daghemmen eller fritidsverksamheten ifall de har några som helst symptom som tyder på sjukdom.

Kommunen följer de rekommendationer som ges med anledning av COVID-19. Barnen och personalen kommer att vistas ute stora delar av dagen och vi håller en god hand- och hosthygien.

De barn som deltar i verksamheten ska vara helt friska

Barn som är sjuka, även med lindrigare symptom, ska stanna hemma från barnomsorgen tills de är friska + en symptomfri dag. Inte heller vuxna ska komma till daghemmen ifall vuxna har några som helst symptom som tyder på sjukdom.

Befrielsen av barnomsorgsavgift förlängs från den 14.5.2020 till 31.05.2020.  Om barnet är frånvarande under en längre tid än 5 sammanhängande verksamhets dagar är barnomsorgen i daghem och fritidshemmet avgiftsfritt.

 

Äldreomsorgen

Hammargården har fortfarande besöksförbud. Från lördagen den 9.5.2020 inrättas ett besöksrum. Innan ett besök bör personalen i Hammargården kontaktas per telefon (018) 36 259. Besök kan även ordnas utomhus med beaktande av att ett avstånd hålls på två meter. Även för ordnandet av ett sådant besök bör telefonkontakt innan tas med personalen.

 

Biblioteket

Biblioteket håller stängt till den 31.5.2020 men böcker kan beställas både per telefon (018) 36156 eller e-post: biblioteket@hammarland.ax

Böckerna kan hämtas enligt överenskommelse med bibliotekarien. Från den 1.6.2020 öppnar biblioteket som vanligt.

 

Fritidsverksamheten

Fritidsledaren har påbörjat viss verksamhet som sker utomhus. Information om de här verksamheterna kan fås av fritidsledaren per telefon 0457 342 4428 eller e-post: kaj.backas@hammarland.ax

 

Kommunkansliet

Kommunkansliet håller öppet. Om Du som kund upplever sjukdomssymptom så är ett besök i kommunkansliet inte lämpligt. Istället kan ärendet då skötas hemifrån via telefon eller e-post. Ta då kontakt per telefon (018) 364 50 eller info@hammarland.ax.