Information till invånare i Hammarland angående kommunala avloppet

Då eldistributionen till pumpstationer ännu inte fungerar i Hellesby, Frebbenby, Marsund, Öra och Torpområdet uppmanas boende med kommunalt avlopp att vara restriktiva vid användning av vatten speciellt vid användning av dusch och annan vattenkonsumtion. Om alla beaktar det här får vi minsta möjliga miljöpåverkan av avloppsvatten vid pumpstationerna.

Kommunkansliet