Kampanjen Fritt från radon

Kampanjen Fritt från radon inleds måndagen den 9 januari 2017

 

STUK bjuder in invånare på Åland till radonmätningar under januari

Strålsäkerhetscentralen (STUK) koordinerar en lokal radonmätningskampanj på Åland i januari. Målet är att uppmuntra ålänningarna till att mäta radonhalten i sina bostäder och att utföra en radonsanering om mätvärdet överstiger maximihalten. STUK, Radonfix Suomi och Suomen Radonhallinta erbjuder 9.1–5.2.2017 alla ålänningar en radonmätning till kampanjpris.

Den radioaktiva radongasen bildas av uran i jordmån och berg. Från jordmånen kommer radon in i bostäderna via springor i husgrunden. Radon uppskattas årligen ge upphov till 300 fall av lungcancer i Finland. Det är enkelt att mäta radonhalten och det finns effektiva saneringsmetoder för att minska radonhalten i bostaden.

På Åland har man genomfört få radonmätningar. I den riksomfattande radondatabasen som STUK upprätthåller finns det från många kommuner färre än fem mätvärden. Man har dock hittat höga halter och därför lönar det sig för ålänningarna att mäta radonhalten i sina bostäder.

När kampanjen har slutförts utarbetar Strålsäkerhetscentralen en översikt av radonsituationen på Åland och den skickas till kommunerna och till miljöhälsotillsynen på Åland.

 

Att beställa radonmätning

Radonmätning är momsbelagd tjänst. En radonmätning till kampanjpris kan beställas från och med den 9 januari 2017:

Strålsäkerhetscentralen:

http://verkkokauppa.stuk.fi/?l=sv (kampanjkod:2125)

Tfn  09-75988552 /Joenvuori.

Kampanjpriset för en burk är 42,78 € (inkl. moms)

 

Radonfix Suomi :

www.radonfix.fi/mittaus (alennustunnus: Åland)

Tfn  050 9189672

Kampanjpriset för en burk är 35,00 € (inkl. moms)

 

Suomen Radonhallinta:

http://www.landauernordic.se/aland/

Tfn  +46 (0)18 56 88 00

Kampanjpriset för en burk är 39 € (inkl. moms)

 

I december publiceras mer information om kampanjen Fritt från radon på Åland på nätsidan  http://www.stuk.fi/web/sv/teman/radon