Kommunernas socialtjänst

För närvarande framläggs många åsikter om förverkligande av kommunernas socialtjänst i enlighet med den av landskapsregeringen antagna lagstiftningen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2/2016). Det förefaller som om det börjar finnas skäl att söka fram landskapsregeringens slutrapport från lagberedningsgruppen för kommunernas socialtjänst. Det mesta angående en samordnad socialtjänst fanns utrett i dokumentet. Länk!