Kommunernas socialtjänst

Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021
Socialvården på Åland samlas från och med nästa år under ett och samma tak.
Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas
socialtjänst, eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).
Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:
• Tidigt stöd för barn och familj • Stöd för närståendevård (under 65 år)
• Barnskydd • Missbrukarvård
• Faderskapserkännanden • Våld i nära relationer
• Avtal om vårdnad och umgänge • Handikappservice
• Medling i äktenskapsfrågor • Stöd för rörligheten
• Utkomststöd • Färdtjänst
• Moderskapsunderstöd • Specialomsorg
Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.
Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer
fortsättningsvis att ordnas av din hemkommun.
Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap
överförs automatiskt till KST med stöd av lag. Om du har frågor om ditt
klientskap och funderingar om hur det påverkas av samordningen, vänder du dig
till ditt hemkommuns socialkansli ännu under detta år.
Om du har allmänna frågor om KSTs kommande verksamhet kan du vända dig
till KST via info@kst.ax eller på telefon 526 600 (växeln).
Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021
Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn
Växeln: 532 800
E-post: info@kst.ax
Webbplats: www.kst.ax