Kommunfullmäktige antog budget för år 2018

Du kan läsa hela budgetförslaget på följande länk.