Kommunfullmäktige antog budget och ekonomiplan för åren 2023-2025