Kommunfullmäktige fastställde bokslutet för år 2016

Kommunfullmäktige fastställde den 29.6.2017 bokslutet för år 2016. Bokslutet visar ett positivt resultat om 0,5 M€. I kommunens kassa fanns den 31.12.2016 3,4 M€. Vid årsskiftet var kommunen i princip skuldfri. Du kan studera kommunens Balansbok för år 2016 genom att klicka här.