Kommunfullmäktige godkände kommunens bokslut för år 2021