Lämna in anbud för underhållet av Sadelinleden

Kommunen söker härmed intresserade personer, föreningar eller företag, vilka är villiga att åta sig underhållet av Sadelinleden. Sadelinleden är en i terrängen utmärkt vandringsled som är ca 40 km på Hammarlands kommuns område.  

Anbudshandlingarna hittar du på den här länken: www.hammarland.ax/kommunen/upphandling/sadelinleden-underhall